Trung tâm trợ giúp AdsPower

Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp AdsPower, nơi sẽ có tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống và Câu hỏi thường gặp. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email: support@adspower.net để được hỗ trợ thêm.

Chức năng chính của sản phẩm

  • Quản lý đa tài khoản

AdsPower có thể quản lý tài khoản theo lô, bao gồm nhập tài khoản theo lô, xuất tài khoản, tạo tác vụ, v.v.

  • Trình duyệt Vân tay

của AdsPower đã đặt dấu vân tay độc lập, bao gồm múi giờ, ngôn ngữ mặc định, tác nhân người dùng, phông chữ, độ phân giải, v.v … Bạn có thể thử thông tin vân tay do hệ thống cung cấp hoặc tùy chỉnh thông tin vân tay.

  • Mở trình duyệt

AdsPower có thể mở nhiều trình duyệt cùng một lúc. Các môi trường trình duyệt này độc lập với nhau và có thể ngăn chặn sự liên kết lẫn nhau.

  • Tự động hoá

AdsPower cung cấp các chức năng tự động, có thể giải phóng nhân lực và nâng cao hiệu quả công việc của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tự động hóa tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

  • Chức năng cộng tác nhóm

AdsPower cung cấp chức năng cộng tác nhóm cho người dùng nhóm. Chúng tôi hỗ trợ nhiều người dùng cộng tác trên hệ thống cùng một lúc. Bạn có thể quản lý các tài khoản trong hệ thống theo lô và ủy quyền các lô khác nhau cho những người dùng phụ khác nhau; bạn cũng có thể quản lý các chức năng của hệ thống và phân quyền các chức năng khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau.

  • Hỗ trợ đại lý chính thức

AdsPower tích hợp các đại lý IP chính thống trên thị trường, thậm chí hỗ trợ cả IPv6. Các loại tác nhân tích hợp chính là 911s5, luminati, http và vớ5. Trong số đó, 911s5 và IP dân cư động luminati có thể tự động khớp với IP mới nhất.

Trung tâm trợ giúp

  • Giới thiệu về hướng dẫn vận hành

Hướng dẫn vận hành này đóng vai trò giải thích để giúp người vận hành AdsPower nhanh chóng bắt đầu với hệ thống. Nó cung cấp giới thiệu khái niệm về từng bộ phận chức năng, quy trình hoạt động và mô tả ảnh chụp màn hình. Thông qua sách hướng dẫn này, bạn có thể nắm bắt chi tiết hoạt động của toàn bộ hệ thống, cũng như việc quản lý người dùng và các chức năng.

  • Giới thiệu về Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp sắp xếp theo các vấn đề hệ thống phổ biến, bao gồm khởi động, phần mềm, tài khoản và thanh toán. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời tương ứng cho các câu hỏi của mình trong phần này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn kịp thời.

  • Đối tượng

Đối tượng chính của sách hướng dẫn này là các quản trị viên tài khoản doanh nghiệp và các nhà điều hành nói chung. Sau khi nắm vững kiến ​​thức vận hành trình duyệt cơ bản, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các thao tác nền khác nhau thông qua sách hướng dẫn này.